Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
firletta
firletta
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
firletta
5156 3b92 390
firletta
5146 d95d 390
Reposted frombeinthe beinthe viawhoever whoever
firletta
0689 06ed 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
firletta

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
firletta
4621 48aa 390
James Needham
Reposted fromfelicka felicka viaPii Pii
firletta
2817 6e41 390
Reposted fromsoplica soplica viarosses rosses
firletta
9616 5dc9 390
Reposted fromfor-witches for-witches viabemygod bemygod
firletta
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viaklaud klaud
firletta
9061 7a78 390
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc vianiceshot niceshot
9388 b9c8 390
Reposted fromerial erial viaMezame Mezame
firletta
— Postcards For Ants, Lorraine Loots
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life
firletta
7117 a846 390
Reposted fromIriss Iriss viapodkreslajmnie podkreslajmnie
firletta
7610 c36d 390
Reposted fromJohann Johann viaindisputabel indisputabel
firletta
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
firletta
firletta
7695 39b6 390
Reposted fromlyzeczka lyzeczka vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...